Zanieczyszczenia lotne a ich wpływ na proces lakierniczy

W procesie lakierniczym, jednym z największych zagrożeń, są wszelkiego rodzaju lotne zanieczyszczenia, które unosząc się w pomieszczeniach warsztatowych mogą trafiać do strefy nakładania lakieru. W takim zaś przypadku, będą mieszać się z mgiełką lakierniczą i osiadać razem z warstwami lakieru na malowanych powierzchniach. Taka sytuacja nie jest dobra, bowiem warstwa lakieru staje się dzięki temu osłabiona, jak również traci na estetyce wizualnej. Dlatego też, proces lakierniczy wymaga od nas, byśmy zadbali o możliwie jak najczystszą atmosferę wewnętrzną w warsztacie. Tylko w taki sposób możemy skutecznie podnosić poziom jakości świadczonych w warsztacie usług.

Wpływ lotnych zanieczyszczeń na proces lakierniczy.

Jak już wspomnieliśmy, wszystkie unoszące się zanieczyszczenia lotne, będą poważnym zagrożeniem dla jakości realizowanych prac lakierniczych. Przemieszczając się swobodnie w przestrzeni warsztatu, trafią w końcu do strefy nakładania lakieru. Tam będą łączyć się z mgiełką lakierniczą i wraz z nią osiadać na malowanych powierzchniach. Skutkiem tego, uzyskiwana powierzchnia lakierowana, staje się o wiele gorsza. Nie jest gładka tylko chropowata. Jest też bardziej podatna na działanie czynników zewnętrznych, zarówno mechanicznych jak i atmosferycznych. Jednym słowem traci zarówno pod względem wizualnym, jak i pod względem trwałości. Dlatego też, warto zadbać o utrzymanie wewnętrznej atmosfery w jak największej czystości. Dzięki temu proces lakierniczy może przebiegać poprawnie.

Rozwiązanie podnoszące jakość procesu lakierniczego.

Wśród rozwiązań pozwalających nam osiągnąć odpowiednie warunki do prawidłowego przebiegu procesu lakierniczego, znajdziemy przede wszystkim filtrację powietrza. W tym przypadku musimy prowadzić zarówno filtrację powietrza doprowadzanego z zewnątrz, jak i filtrację powietrza wewnętrznego.

W procesie filtracji powietrza wewnętrznego, wykorzystywane są na przykład filtry sufitowe dla zakładu lakierniczego. Ich działanie opiera się na wiązaniu w swojej wewnętrznej strukturze wszystkich, osiadających na powierzchni filtra zanieczyszczeń. Dzięki czemu nie mogą one ponownie opadać i mieszać się z mgiełką lakierniczą.

Dodatkowo, możliwe jest zainwestowanie w kabinę lakierniczą. Dzięki takiej inwestycji, proces lakierniczy stanie się jeszcze bardziej sterowalny. Będziemy mieć jeszcze większy wpływ na jakość realizowanych usług lakierniczych. Oczywiście wiąże się to ze stosunkowo sporymi wydatkami, niemniej jednak z doświadczenia wielu firm, można wyciągnąć wnioski, iż warto takie koszty ponieść. Tutaj należy także zwrócić uwagę na odpowiednie wyposażenie kabin w zakładach lakierniczych, bowiem każda kabina jest inna. Powinna ona być dostosowana do profilu działalności danego warsztatu. Tak, aby ostatecznie gwarantować maksymalne wykorzystanie swojego potencjału.

Słowo na koniec.

Musimy więc przyznać, iż proces lakierniczy jest dość złożony, a utrzymanie do na wysokim poziomie wymaga nakładów finansowych oraz pracy. Niemniej jednak, warto inwestować w takie rozwiązania. Przyczyniają się one bowiem, do wzrostu jakości realizowanych w firmie usług lakierniczych. To zaś w 99,99% przekładać się będzie na zwiększony poziom zysków firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *