Prawidłowe podejściu do produkcji brykietu drzewnego

Wytwarzanie brykietu z odpadów drzewnych, wymaga przede wszystkim starannego podejścia do kwestii przygotowania procesu produkcyjnego. Sam jego przebieg nie jest niczym skomplikowanym. Aczkolwiek maszyny do produkcji brykietów będą dość kosztowne, szczególnie te najnowsze technologicznie. Warto jednakże zwrócić uwagę na kwestię tego, iż w samym przygotowaniu produkcji, najważniejsza rolę odgrywa zabezpieczenie zarówno materiału jak i samego brykietu przed wpływem wilgoci. Będzie ona bowiem odpowiedzialna za nieprawidłowe spalanie brykietu. A także w pewnych przypadkach, może zniszczyć nawet całą partię wytwarzanego akurat brykietu.

Wpływ wilgoci na produkcję brykietu drzewnego

Jeśli chodzi o samą produkcję brykietu i negatywny wpływ wilgoci na jej przebieg, to tutaj mamy do czynienia z kwestią utrudnienia wiązania brykietu w kostki. Otóż w toku produkcji, materiał wsadowy, czyli wióry, zrębki i trociny, są prasowane przez maszyny do produkcji brykietów pod wysokim ciśnieniem. Na tym etapie wyciskana z drewna żywica staje się naturalnym lepiszczem do brykietu. Nadmierna ilość wilgoci zawarta w wiórach i trocinach, będzie tutaj mieszać się z żywicą i osłabiać znacznie siłę wiązania. Wytworzony w takich warunkach brykiet będzie mniej stabilny i bardziej kruchy. To będzie przyczyniać się do jego rozpadania w trakcie transportu oraz spalania, a to obniży znacznie jego wartość opałową.

Dodatkowo, zbyt duże ilości w trakcie produkcji będą także negatywnie wpływać na same maszyny do produkcji brykietów. Woda jak wiadomo będzie przyczyniać się do powstawania korozji, a co za tym idzie, obniży się znacznie żywotność samych maszyn. Te zaś, niejednokrotnie są bardzo kosztowne. Zdecydowanie lepszym więc rozwiązaniem jest dołożenie starań do tego aby materiał wsadowy był wysuszony. Aby to osiągnąć należy go składować w bezpiecznych miejscach a przed samym przetworzeniem jeszcze najlepiej dodatkowo wysuszyć.

Wpływ wilgoci na spalanie brykietu

W przypadku samego zaś spalania brykietu drzewnego, także wilgoć będzie wywierać negatywny wpływ. Głównie poprzez obniżenie wartości opałowej. Aby możliwe było zgazowywanie drewna (czyli także brykietu), należy go poddać działaniu wysokiej temperatury. W takich warunkach zacznie ulatniać się gaz, który będzie się następnie spalać dając nam energię cieplną. Zanim do tego dojdzie, trzeba będzie drewno całkowicie wysuszyć przy użyciu energii cieplnej. Tak więc, im więcej wilgoci w brykiecie, tym więcej energii cieplnej, zamiast do instalacji grzewczej, będzie trafiać do komory spalania, w celu osuszenia brykietu. Dodatkowo tak samo jak maszyny do produkcji brykietów, tak też i elementy kotła oraz przewody dymowe byłyby narażone na korodowanie. Jednym słowem, spalanie zbyt wilgotnego brykietu wiązać się będzie z obniżeniem jego wartości opałowej. Jak również doprowadzeniem do szybszego wyeksploatowania kotła poprzez jego skorodowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *